בתגובות להזמנה כתוב את הטקסט או תאר את מה שאתה רוצה שיוצג על החולצה של הצעצוע.

אם ברצונך להוסיף תמונה או ציור, כתוב לנו על כך ושלח את הקבצים עם התמונה לכתובת

order@israpresent.co.il