חולצה עם התמונה, הציור או הכיתוב שלך.

בתגובות להזמנה כתוב את הטקסט או תאר את מה שאתה רוצה שיוצג על החולצה.

אם ברצונך להוסיף תמונה או ציור, כתוב לנו על כך ושלח את הקבצים עם התמונה לכתובת order@israpresent.co.il